2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 313-315
Karaciğer Nakilli Wilson Hastasında Nakil Öncesi ve Sonrası Dönemde Proteinürinin Farklı Bir Nedeni
DOI 10.5262/tndt.2018.2865
Eda ALTUN, Saime PAYDAŞ, Bülent KAYA, Mustafa BALAL
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Adana, Turkey
Anahtar Sözcükler: Wilson hastalığı, Proteinüri, Böbrek yetersizliği

Wilson hastalığı, bakır taşıyan protein kodlayan ATP7B genindeki mutasyon sonucu oluşan otozomal resesif geçiş gösteren genetik bir hastalıktır. Wilson hastalığı seyrinde farklı renal tutulumlar görülebilmektedir. Burada proteinüri ve selülit yakınması ile başvuran, karaciğer transplant öyküsü olan 56 yaşındaki erkek hastayı sunduk.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.