2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 316-319
Hemodiyaliz Hastasında Kateter ile İlişkili Enterobacter ludwigii Bakteriyemisi: Tıbbi Literatürde İlk Bildirim
DOI 10.5262/tndt.2018.2866
Süleyman KÖZ1, Esin OĞUZ2, Meryem TIMUÇIN1, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Zahir BAKICI4, Ferhan CANDAN1, Mansur KAYATAŞ1
1Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Sivas, Turkey
4Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, Sivas, Turkey
Anahtar Sözcükler: Enterobacter ludwigii, Hemodiyaliz, Kateter, Bakteriyemi

Enterobacter cinsi üyesi olan Enterobacter cloacae kompleksi, insanda ciddi enfeksiyonlardan sorumlu bir grup bakteri içerir. Grubun yakın zamanda tanımlanan, Enterobacter ludwigii türlerinin klinik olarak önemli enfeksiyonlara neden olduğu bildirilmektedir; fakat şimdiye kadar, hemodiyaliz hastalarında, kateter ile ilişkili E ludwigii bakteriyemisi bildirilmemiştir. Kateter ilişkili E ludwigii bakteriyemisi olan hemodiyaliz hastası, in-vitro antibiyotik duyarlılık özelliklerine göre seçilen antibiyotik tedavisine kısmi yanıt verdi; bakteri eradikasyonu, antibiyoterapi ile birlikte kateter çekilmesi sayesinde sağlanabildi.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.