1997, Cilt 6, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 084-087
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA TAKAYASU ARTERİTİ VE RENAL OTOTRANSPLANTASYON
Dr. Ayşe Öner1, Dr. Mehmet Haberal2, Dr. Gülay Demircin1, Dr. Ferhun Balkana3, Dr. Hikmet Bayhan4, Dr. Nurhayat Ecin1, Dr. Mehmet Bülbül1, Dr. Saygın Çuhadaroğlu2
1Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Nefroloji ve Radyoloji Üniteleri, ANKARA
2Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Hastanesi
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ünitesi, ANKARA
4Gülhane Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ünitesi, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Takayasu arteriti, Çocukluk çağı, Renal ototransplantasyon

Aorta ve büyük damarları tutan bir vaskülit olan Takayasu arteriti ülkemizde çocukluk yaş grubunda nadir görülmektedir. Hipertansif kardiyomyopati ve kalp yetmezliği tablosu ile gelen 15 yaşındaki bir kız hastada plazma renin aktivitesinin yüksek bulunması üzerine yapılan "digital substraction angiography" (DSA) ile aorta ve renal arterler dahil büyük arterlerde Takayasu arteriti ile uyumlu olarak yaygın segmenter stenoz, poststenotik dilatasyon ve anevrizmalar gösterilmiştir.

İmmünosüpresif ve antitiiberküloz tedavinin yanısıra hastanın bir böbreğine ototransplantasyon uygulanmış ve iyi sonuç alınmıştır. Takayasu arteritinin klinik ve laboratuvar bulgularını ve tedavi yöntemlerini gözden geçirmek amacıyla bu vaka sunulmuştur.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.