1999, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 046-050
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ ve HİPERHOMOSİSTEİNEMİ
Işılay Nadir1, Neval Duman2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.