1999, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-055
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ İÇİN HASTA SEÇİM KRİTERLERİ
N. Yılmaz Selçuk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, ERZURUM
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, renal replasman tedavisi, hasta seçim kriterleri

Son dönem kronik böbrek yetmezliğinde renal replasman tedavisine(RRT) başlama kriterleri halen tartışmalıdır. Oysa hasta seçimi survivali etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde ulusal sağlık bütçesinin %2-4'ü bu tedavilere ayrılmaktadır. Bu nedenlerle RRT için hasta seçim kriterlerinin belirlenmesi önemlidir.

Çeşitli araştırma raporları incelendiğinde RRT için hasta seçiminde azalmış renal fonksiyonla birlikte ciddi üremik semptom ve bulguların da göz önüne alınması gerektiği söylenebilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.