1999, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-093
NEFROTİK SENDROM İLE SEYREDEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
T.Rıfkı Evrenkaya1, E. Murat Atasoyu1, E. Gökhan Kandemir2, Ahmet Öztürk2, M. Yaşar Tülbek1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nefroloji Servisi, İSTANBUL
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Onkoloji-Hematoloji Servisi, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Kronik lenfositik lösemi, nefrotik sendrom, membranoproliferatif glomerulonefrit

Kronik lenfositik lösemi (KLL), matür görünüşdeki lenfositlerin kemik iliği, dalak, lenf nodları, nadiren diğer organlarda infütrasyonu ve periferik kanda birikimi ile karakterize bir hematolojik neoplazmdır. Glomerulopati KLL'nin nadir bir komplikasyonudur. KLL ile bir ar ada olan glomerulopatinin en yaygın klinik görüntüsü nefrotik sendromdur. Rai Stage-0 KLL tanısı olan 72 yaşında bir bayan hastada dört yıl sonra nefrotik sendrom gelişmiştir. Per kut an böbrek biyopsisinde membranoproliferatif glomendonefrit saptanmıştır.Bu dönemdeki KLL 'de alkilleyici ajanlarla tedavi önerilmemektedir. Bu nedenle hastamızda alkilleyici ajanları kullanılmamış; diüretik, esansiyel aminoasid-keto analogları, dipridamol, asetil solistlik asit ile destek tedavisi uygulanmıştır. KLL ve glomerulopati birlikteliğinin tesadüfi olmadığı bilinmekte olup, bir immün kompleks hastalığı ile ilintilendirilmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.