2000, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-013
RENAL TRANSPLANTIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD YÖNTEMLER
Mehmet T. Kitapçı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, radyonüklid yöntemler

Bu yazıda renal transplantm değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılan nükleer tıp yöntemleri güncel literatürdeki bilgiler ışığında incelenmiştir. Genel olarak kullanılan radyofarmasötikler tanımlanmıştır. Daha sonra, ortaya çıkabilecek tablolar, bu durumlarda kullanılan radyonüklid yöntemler ve testin değerlendirilmesi anlatılmıştır. Ayrıca rutin kullanımda olmayan ve deneysel yöntemler hakında da bilgi verilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.