2000, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-059
RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN URETER NEKROZUNUN ERKEN TANISINDA RENAL SİNTİGRAFİNİN ÖNEMİ
Mehmet T. Kitapçı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, üreter nekrozu, renal sintigrafi

Radyonüklid görüntüleme renal transplantın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, renal transplant sonrası üçüncü günde gelişen üreter nekrozuna bağlı idrar kaçağının erken tanısında renal sintigrafinin önemini gösteren bir olgu sunulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.