2001, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 254-256
AMANITA PHALLOİDES ZEHİRLENMESİNDE HEMOPERFÜZYON: İKİ OLGU TAKDİMİ
Osman Dönmez1, Merih Çetinkaya2, Gönül Emir3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji Ünitesi, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Merkezi, BURSA
Anahtar Sözcükler: Mantar, Amanita Phalloides, Hemoperfüzyon, Çocuk

Amanita phalloides son derece toksik olan bir mantar türüdür. Amatoksin olarak bilinen toksini, zararlı etkilerini başlıca karaciğer ve böbrekler üzerinde oluşturmaktadır. Zehirlenen hastalarda hemoperfüzyon, hemodiyaliz, yüksek dozlarda penisilin, aktif karbon, zorlu diürez ve karaciğer transplantasyonu gibi tedavi yaklaşımları önerilmektedir. Mantar yenilmesinden yaklaşık on saat sonra gastrointestinal semptomlarla iki kardeş amanita phalloides entoksikasyonu tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Vakalarımızda sanlık ve hepatomegali saptanmadı. Karaciğer fonksiyon testleri ve alkalen fosfataz yüksekti. Hastalarımıza destek tedavi ve hemoperfüzyon uygulandı. Karaciğer enzimleri 20. günde normale döndü. Amanita phalloides zehirlenmelerinde erken dönemde yapılan hemoperfüzyon hayat kurtarıcı olabilir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.