2003, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-180
KATETER BAĞIMLI HEMODİYALİZ HASTASINDA SUBKLİNİK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞI TEŞHİSİ
İlker Alat
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
Anahtar Sözcükler: Vena cava superior, tromboz, hemodiyaliz, kateter, kronik böbrek yetmezliği

Kateter bağımlı hemodiyaliz hastasının sıkça karşılaştığı problemlerden biri de, derin ven trombonlarıdır. Bu komplikasyon, hastaya uygulanacak hemodiyaliz aracının ya da bölgesinin değiştirilmesini gerekli kılar. Bu şekilde gelişen superior vena cava trombozlarının klinik tanısı kolay gibi görünse bile, kimi terminal dönem hemodiyaliz olgularında bu tam için destekleyici laboratuar bulgularına gerek duyulmaktadır. Bu yazıda, klasik laboratuar testlerinin haricinde, yatak başında yapılacak bir testle, vena cava superior tam trombozunun tanınabileceği gösterilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.