2009, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
Kronik Periton Diyalizi Hastalarında Kemik Mineral Dansitesi ile Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ayhan DOĞUKAN1, Fatih ŞAHPAZ1, Tansel Ansal BALCI2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Periton diyalizi, Kemik mineral dansitesi, 25-hidroksivitamin, Vitamin D

Kemik mineral dansitesinin (KMD) düşüklüğü kemik fraktürünün risk faktörlerinden biridir. Kemik fraktürü sıklığı, kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda çok yüksektir. Kronik periton diyalizi (PD) hastalarında KMD ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Ayrıca, diyaliz hastalarında vitamin D seviyelerindeki düşüklüğün erken mortalite ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Biz 28 kronik PD hastasında osteopeni/ osteoporoz sıklığını ve vitamin D seviyeleri ile KMD arasındaki ilişkiyi araştırdık. Kemik dansitesi dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) ile ölçüldü. Kemik kütlesi, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre normal, osteopenik ve osteoporotik olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalarda serum 25- hidroksivitamin D (25OHD) düzeyleri ölçüldü. Yirmi sekiz hastanın %25.7'sinde osteoporoz, %27.9'unda osteopeni saptandı. Ortalama serum 25OHD seviyeleri 50.4±28 nmol/L idi. On iki (%42.9) hastada vitamin D azlığı, sekiz (%28.6) hastada vitamin D yetersizliği ve üç (%10.7) hastada şiddetli eksiklik tespit edildi. Sonuç olarak, bulgularımız hastalarımızın %53.6'sında kemik kütlesinin subnormal düzeylerde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, vitamin D eksikliği ve yetersizliği kronik periton diyalizi hastalarında oldukça sıktır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.