2009, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-130
Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
1Osmangazi University, Medical Faculty, Department of Nephrology, Eskişehir, Turkey
2Osmangazi University, Medical Faculty of Internal Medicine, Eskişehir, Türkiye
3Osmangazi University, Medical Faculty of Pathology, Eskişehir, Türkiye
4Osmangazi University, Medical Faculty of General Surgery, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Everolimus, Proteinüri, Renal transplantasyon, Proliferasyon signal inhbitörü

Transplant hastalarının yaşam süresinde immünsupresif ajan seçimi büyük önem taşır. Kalsinörin inhibitörü ve pürin biyosentez inhibitörü gibi bir çok immünsupresif ilaç renal transplantasyon sonrasında kullanılır. Everolimus bu amaçla kullanılan yeni bir ajandır. Everolimus sirolimus gibi proliferasyon sinyal inhibitörüdür. Doza bağlı olarak spesifik yan etkileri vardır. Bunlardan bir tanesi de proteinüridir. Literatürde proliferasyon signal inhibitörü olarak etki gösteren sirolimus ile ilgili nefrotik düzeyde proteinüri geliştiğini gösteren raporlar olduğu bilinmektedir. Ancak aynı etki mekanizmasına sahip ve yeni jenerasyon bir immünsupresif ajan olan everolimus ile ilgili proteinüri geliştiğini gösteren bilgi nadirdir.

Biz bu yazıda transplantasyondan 3 ay sonra everolimusa bağlı şiddetli proteinüri gelişen vakayı sunuyoruz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.