2005, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-056
Kronik Böbrek Hastalığı Anemisi
Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, İlker Yılmaz
GATA, Nefroloji BD, Ankara
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, anemi, eritropoetin

Kronik böbrek hastalığının önemli bir komplikasyonu olan anemi, yalnızca hastanın yaşam kalitesini değil, aynı zamanda mortalite ve morbiditeyi de etkiler. Aneminin oluşumunda en önemli faktör eritropoetin eksikliğidir. 1990'lı yıllarda uygulamaya giren eritropoetin bu hasta popülasyonunda daha önce sık başvurulan kan transfüzyonu gereksinimini azaltmıştır. Yüksek maliyetli eritropoetin tedavisine başlamadan önce hastanın mutlaka demir durumunun değerlendirilmesi gerekir. Demir depoları yeterli olduğunda, infeksiyon ve inflamasyon gibi problemler olmadığında, eritropoetin tedavisine uygun cevabın alınacağı kabul edilmektedir. Eritropoetin tedavisinin, diyaliz hastalarında primer ölüm nedeni olan kardiyovasküler olaylardan sol ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda eritropoetin direncine neden olan nötralize edici antieritropoetin antikorların varlığından bahsedilmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.