2005, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-061
Çocukluk Çağında Tümör Lizis Sendromu
Selçuk Yüksel, Mesiha Ekim, Fatoş Yalçınkaya
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefroloji BD, Ankara
Anahtar Sözcükler: Tümör lizis sendromu, çocukluk çağı

Tümör lizis sendromu (TLS), tümör hücrelerinin hızlı bir şekilde yıkılmasıyla ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edebilen metabolik anormalliklerle seyreden bir klinik tablodur. Bu metabolik anormallikler hiperürisemi, hiperkalemi, hiperfosfatemi ve buna ikincil ortaya çıkan hipokalsemidir. Sendrom sıklıkla lenfoproliferatif malign hastalıklı hastalarda görülür. Riskli hastaların erken belirlenmesi ve TLS gelişiminin önlenmesi tedavinin en önemli bölümüdür. Tanımlanan metabolik bozuklukların yanında akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişme riskinin yüksek olması nedeniyle nefroloji kliniklerini yakından ilgilendirmektedir. Bu yazıda TLS hakkında temel bilgiler, patogenez ve tedavi yöntemleri ile önleyici girişimler sunulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.