2008, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
Kronik Böbrek Hastalığında Tanı ve Tedavi ile Kardiyovasküler Hastalık ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık, antihipertansif tedavi

Günümüzde kronik böbrek hastalığı (KBH) dünya genelinde yaygın bir halk sağlığı problemidir. Böbrek fonksiyonlarının kaybedilmesi ve kardiyovasküler hastalık (KVH) gelişimi kaçınılmaz olarak meydana gelen ana klinik sonuçlardır. Artan kanıtlar KBH'nın kötü sonuçlarının erken tanı ve tedaviyle önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini ileri sürmektedir. KBH ve hipertansiyon (HT) sıklıkla birliktedir ve HT, KBH'nın hem nedeni hem de komplikasyonu olup KBH'nın ilerlemesi ve KVH açısından bir risk faktörüdür. KBH'da antihipertansif tedavinin amacı kan basıncını düşürmek, KVH riskini azaltmak, KBH'nın ilerlemesini yavaşlatmak ve düşük GFR'nin komplikasyonlarını önlemektir. KBH'nın evresi temelinde her hasta için bir klinik eylem planı geliştirilmelidir ve hastaların takip edilmesi için takip aralığı klinik duruma göre belirlenmelidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.