1994, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 088-092
HEMODİYALİZİN PSİKİYATRİK YÖNLERİ
Dr. Can Cimilli
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, psikoloji, psikiyatrik sorunlar

Hemodiyaliz merkezlerinin yaygınlaşmasıyla sayıları giderek artan hemodiyaliz hastalarının ruhsal sorunları giderek liyezon psikiyatrisinin önemli bir ilgi alanı olmuştur. Tüm diğer kronik hastalara oranla daha çok kuruma bağlı olan bu hastaların kendilerine özgü bazı ruhsal özellikler gösterdikleri bilinmektedir. Bu yazıda hemodiyalizin psikolojik yönleri, hasta tepkilerinin dönemleri ele alınmış, bu hastalarda görülen psikiyatrik sorunlar ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.