2008, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-062
Kronik Böbrek Hastalığında Antihipertansif Tedavi İlkeleri
Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık, proteinüri, antihipertansif tedavi

Çeşitli çalışmalar kronik böbrek hastalığında (KBH) yüksek kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini belirlemiştir. İleri yaş, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi geleneksel risk faktörlerinin yüksek prevalansının yanında kalsiyum-fosfor (Ka-F) çarpımına bağlı koroner kalsifikasyon gibi KBH ile ilişkili risk faktörleri yüksek KVH riskini oluşturan çeşitli nedenlerdir. Bu toplulukta KVH riskini azaltmak için multidisipliner stratejiler gereklidir ve hipertansiyon terapötik alanların sadece biridir. KBH'de antihipertansif tedavinin amacı kan basıncını düşürmek, KVH riskini azaltmak ve KBH'nin ilerlemesini yavaşlatmaktır. Diyabetik ve diyabetik olmayan proteinürili böbrek hastalarında ACE inhibitörleri ve ARB'ler önerilmektedir. Bu hastalarda bu ilaçlar kan basıncını düşürür, proteinüriyi azaltır, böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatır ve KVH riskini azaltırlar.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.