2008, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 089-091
KDIGO “Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Önleme, Tanı, Değerlendirme ve Tedavi - Klinik Uygulama Kılavuzu”
Serhan V. Pişkinpaşa1, Mustafa Arıcı1,2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji Ünitesi, Ankara
2KDIGO Yürütme Kurulu Üyesi
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, hepatit C, klinik uygulama kılavuzu

Hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonları, kronik böbrek hastalığının değişik evrelerinde hasta tedavisini etkileyen önemli bir morbidite faktörüdür. Kronik böbrek hastalarında HCV infeksiyonlarının tanı, değerlendirme ve takibi konusunda literatürde görüş birliği olduğunu söylemek mümkün değildir. Temel kuruluş amacı küresel düzeyde kullanılabilecek kılavuzlar hazırlamak olan KDIGO (Kidney Disease-Improving Global Outcomes, Böbrek Hastalığı-Küresel Sonuçların İyileştirilmesi) Vakfı, hazırladığı ilk kılavuzu bu konuya ayırmıştır. Bu yazıda KDIGO-HCV kılavuzunun temel özellikleri ele alınmış ve uygulanması konusunda ülkemiz koşulları da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.