2006, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 181-185
Hiperlipidemi ve Renal Hastalıklar
Serpil Müge Değer1, Kadriye Altok Reis2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Ankara
Anahtar Sözcükler: Hiperlipidemi, statin, kronik böbrek hastalığı, K/DOQI

Hiperlipidemi renal hastalığı olan bireylerde özellikle nefrotik sendromlu olgularda yaygın olarak izlenmektedir. Bu hastalarda artan sistemik ateroskleroza olan katkısının dışında renal hastalık ilerlemesinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Diyabetik nefropati, nefrotik sendrom, kronik böbrek yetmezliği, transplant nefropatisi, ailevi lesitin kolesterol açil transferaz eksikliği, arteriohepatik displazi gibi çeşitli glomerüler hastalıklarda lipid anormallikleri görülebilmektedir. Birçok hasta probukol, niasin, safra asit bağlayıcıları, fibrik asit türevleri ve yaygın olarak statinler gibi lipid düşürücü ilaçlardan fayda görmektedir. Statinlerin kronik böbrek hastalığında güvenli kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Renal hastalığı olmayan hastalarda, lipid düşürücü tedavinin kardiyovasküler olaylardan koruyucu etkisi çok belirgin olarak ortaya konulmuştur. Sonuç olarak renal hastalıklarda yaygın olarak rastlanan hiperlipideminin yarattığı olumsuz sonuçlardan dolayı, kronik renal hastalığı olan bireyler, lipid profili açısından düzenli takip edilmeli ve dikkatli bir şekilde kılavuzlara uygun olarak tedavi edilmelidir. Kronik böbrek yetmezliği olan veya renal replasman tedavisi alan hastalarda lipid düşürücü tedavinin güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin geniş ölçekli randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.