2006, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 191-196
Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetersizliği, anemi, çocuk, demir, eritropoetin

Kronik böbrek yetersizliği (KBY) olan çocuklarda glomerüler fitrasyon hızının 35 mL/dk/1.73 m2'nin altına inmesi ile böbreğin eritropoetin üretimindeki yetersizliğe bağlı olarak anemi görülür. Renal anemi normokrom normositik karakterdedir. KBY'li çocuklar demir eksikliği, rekombinant insan eritropoetin doz yetersizliği, intestinal kan kaybı, akut ya da kronik enflamasyon, sekonder hiperparatiroidizm, nutrisyonel eksiklikler nedeni ile anemiktirler. Anemi çocuğun yaşam kalitesini ciddi olarak etkiler ve tedavisiz kalırsa kardiyak komplikasyonlar, hastaneye yatış ve mortalitede artışa yol açabilir. Çocuklarda ideal hedef hemoglobin 11-12 g/dL, hematokrit %33-36 olarak belirlenmiştir. Aneminin uygun yaklaşım ve tedavisi ile çocukların iştahsızlık, egzersiz intoleransı, kalp fonksiyonlarında bozulma, okul başarısında azalma gibi klinik bulgularında düzelme beklenmektedir. Bu derlemede KBY'li çocuklarda anemiye yaklaşım ve tedavisi konusunda güncel bilgilere yer verilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.