2007, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-053
Renal Transplant Hastalarında Arteriyovenöz Fistüllerin Kapatılması
Kübra Kaynar


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.