2007, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-079
Canlı Böbrek Vericisinin Ameliyat Öncesi İncelemesinde 3-Boyutlu Spiral Tomografik Anjiyografinin Kullanımı
Bülent Yiğit, İbrahim Berber, Melih Kara, Gürkan Tellioğlu, Okan Akıncı, İzzet Titiz


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.