2010, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-081
Renal Hastamda Artmış bir N-terminal Pro-beyin Natriüretik Peptidi (NT-Pro-BNP) ne Anlama Gelir?
DOI Turk Neph Dial Transpl 19;2, 77-81. doi: 10.5262/tndt.2010.1002.01
Thiane Gama AXELSSON, Jonas AXELSSON
Department of Clinical Science, Intervention and Technology;Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Kalp yetmezliği, NT-proBNB natriuretic peptidler, Kardiyak biobelirteçler

N-terminal pro-beyin natriüretik peptidi (NT-pro-BNP) kardiyak ventriküler miyositlerde artmış gerilim ve/veya hacim artmasına cevaben salınır. Üremik olmayan hastalarda NT-pro-BNP kalp yetmezlikli hastaların tanısı ve risk değerlendirmesi için faydalı bir tanısal ve prognostik biyomarkerdir. Ancak, bozulmuş böbrek fonksiyonu artmış dolaşan NT-pro-BNP düzeyleriyle ilişkilidir. Bu derleme hem akut hem kronik böbrek hastalığında NT-pro-BNP ile ilişkili literatürü özetlemektedir. Yükselmiş bir NTpro- BNP ölçümünü yorumlamadan önce böbrek fonksiyonunu tahmin etmenin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Ayrıca NT-pro-BNP'nin akut durumda kalp yetmezliğinin güvenilir bir markeri olmadığını ama bu hasta grubunda hacim durumunu izlerken longitudinal değişikliklerin önemi olabileceğini belirtiyoruz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.