2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-156
Böbrek Nakli Sonrası Tekrarlayan Glomerülonefritler
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.16
Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Tekrarlayan Glomerülonefrit

Böbrek nakli sonrası en sık tekrarlayan hastalık grubu glomerülonefritlerdir. Bununla birlikte nakil sonrasında primer glomerüler hastalıkların nüks etmesine ilişkin risk faktörleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefrit, IgA nefropatisi, fokal segmental glomerülonefrit, böbrek nakli sonrasında en sık tekrarlayan glomerülonefritler olarak sıralanabilir. Nakil sonrası tekrarlayan glomerülonefritler, klinik olarak genellikle orijinal hastalılıklara benzer bulgular gösterir. Tekrarlayan glomerülonefritlerin tedavisinde immünosupresif tedavi rejimleri genellikle pek etkili olmamaktadır. Bazı tekrarlayan fokal segmental glomerülonefritlerde, erken dönemde plazma değişiminin proteinuriyi azalttığı gösterilmiştir. Kan basıncının sıkı kontrolü, renin anjiotensinojen aldosteron sisteminin baskılanması gibi genel önlemlerin renal allogreft fonksiyonundaki bozulmayı geciktirdiği bilinmektedir. Genel olarak bakıldığında, nakil sonrası tekrarlayan glomerülonefritlerin greft ve hasta sağkalım oranları çok kötü değildir. Glomerülonefriti olan hastalarda birkaç istisna dışında böbrek naklinin sonuçları yüz güldürücüdür. Biz bu derlememizde nakil sonrası tekrarlayan glomerülonefritler hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.