2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-212
Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden, İzole Maksiller Sinüs Aspergillomu
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.11
Canan YAZICI ÖZGÜR, Fatih DEDE, Birgül ÖNEÇ, Hadim AKOĞLU, Ramazan ÖZTÜRK, Ezgi YENİGÜN, Serhan PİŞKİNPAŞA, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aspergilloma, Kronik böbrek hastalığı, Maksiller sinüzit, Paranazal sinüs hastalıkları

Aspergillus enfeksiyonları; kronik sinüziti de içeren birçok farklı klinikle karşımıza çıkabilirler ve immün yetmezliği olmayan bireylerde nadiren görülürler. Evre 3 kronik böbrek hastalığı tanısı konulan 69 yaşında erkek hasta, 8 aydır devam eden kronik sinüzit yakınmaları nedeniyle tetkik edildi. Tedaviye yanıt vermeyen sol maksiler sinüste yer alan kitle lezyonu cerrahi olarak çıkarıldı ve maksiler sinüs aspergillomu tanısı konuldu. Kronik böbrek hastalığı seyrinde, hücresel ve hümoral immünitede bozukluk gelişebilir ve buna bağlı olarak atipik ve nadir görülen ajanlara bağlı fırsatçı enfeksiyonlar görülebilir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.