2011, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
DOI 10.5262/tndt.2011.1001.01
Gültekin SÜLEYMANLAR1, Nurhan SEYAHİ2, Mehmet Rıza ALTIPARMAK2, Kamil SERDENGEÇTİ2
1Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek yetmezliği, Kayıt sistemi, Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Transplantasyon

Türk Nefroloji Derneği kayıt sisteminde her yıl hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantasyon ile ilgili veriler toplanmaktadır. Kayıt sistemi verileri her yıl bir kitapçık şeklinde basılmaktadır ve bu yıl 20. yılını tamamlamıştır. Kayıt sistemimiz uluslararası kayıt sistemleri ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bu özet raporda özellikle 2009 yılına ait kayıt sistemi verileri sunulmuştur. Ayrıca yıllar içinde böbrek yetmezliği tedavisinde yaşanan değişiklikleri yansıtan veriler de sunulmuştur.

Ülkemizde renal replasman tedavisi gören hasta sayısı hızla artmaktadır, 2009 yıl sonu itibariyle 59443 hastanın renal replasman tedavisi aldığı tespit edilmiştir. Son dönem böbrek yetmezliği prevalansı milyon nüfüs başına 819, insidansı ise 197 olarak hesaplanmıştır. Diyabet en önemli son dönem böbrek yetmezliği nedeni olarak görülmektedir. Hemodiyaliz (%78.5) en sık kullanılan tedavi yöntemi olup, bunu transplantasyon (%12.4) ve periton diyalizi (%9.1) takip etmektedir.

Son dönem böbrek yetmezliği ülkemiz için son derece önemli bir sağlık problemidir ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu önemli halk sağlığı problemi ile ilgili güncel verilerin sağlanması için kayıt sistemi önde gelen güvenilir bir kaynaktır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.