2011, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 088-092
Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
DOI 10.5262/tndt.2011.1001.15
Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Orhan YILDIZ2, Aydın ÜNAL1, Murat H. SİPAHİOĞLU1, Atilla ÇORUH3, Işın SOYUER4, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department, Kayseri, Turkey
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Plastic Surgery, Kayseri, Turkey
4Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Enfeksiyon, Zigomikoz, İyileşme

Kronik pyelonefrite bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle renal transplantasyon yapılmış 35 yaşındaki erkek hasta, operasyondan 20 gün sonra mide bulantısı, kusma, transplantasyon bölgesi derisinde esmerleşme ile başvurdu. Sol inguinal bölgede, transplant sahasında 30x30cm'lik bölgede deride nekrotik görünümlü kararma görüldü. İnce iğne aspirasyonu ile alınan materyalin gram boyamasında gram negatif ve gram pozitif basil izlendi. Daha sonra nekrotik doku debritmanı yapıldı ve nekrotik yağ ve bağ dokusunu infiltre eden mantar ile birlikte bakteri kolonizasyonu ve dallı hifalar görüldü. Debritman materyalinden yapılan histopatolojik incelemede mantar hifalarının invazyon yerinin altında venöz duvarın görülmesiyle subkutanöz zygomycosis tanısı konuldu. 14 gün boyunca kümülatif olarak 625 mg Amfoterisin B tedavisi verildi. Sol alt kadrandaki deri defekti de greft ile kapatıldı. Hasta 2 hafta hastanede yattıktan sonra diyaliz tedavisine ihtiyacı kalmadı. Hasta lezyon sahasının tamamen iyileşmesinden 48 gün sonra, 400 mg/gün siklosporin ve 20 mg/gün prednizolon tedavisi ile kreatinin seviyesi 2 mg/dL düzeyine gelince taburcu edildi.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.