2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-059
Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.09
Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Ankara, Turkey
3Ankara University School of Medicine, Department of Pediatric Molecular Pathology and Genetics, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Endotel işlev bozukluğu, Akım aracılı vazodilatasyon, Böbrek hastalığı, Renal transplantasyon, Vitamin D, Böbrek nakli

Vitamin D düzeyi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında ilişkiyi gösteren birçok çalışma vardır. Vitamin D yetersizliği/eksikliği kronik böbrek hastalıklarında ve böbrek nakli alıcılarında sık gözlenmekte ancak vitamin D düzeyi yaz ve kış aylarında değişiklikler göstermektedir. Biz bu çalışmada vitamin D yetersizlik/eksiklik ile endotel işlev bozukluğu arasında ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yaz ve kış aylarında vitamin D düzeyi değerlendirildi. Endotel işlevleri akım aracılı vazodilatasyon ve çözünür endotel protein veseptörü C (sEPCR) ve çözünür thrombomodulin düzeyleri ile değerlendirildi.

Çalışmaya 45 böbrek nakli alıcısı alındı ve kış ölçümü mart ayında ve yaz ölçümleri eylül ayında yapıldı.

Kış çıkışı ortalama vitamin D düzeyi 18,8±7,5, yaz çıkışı ise 34,3±13,0 ng/ml olarak saptandı (p<0,0001). Kış ve yaz aylarında sırası ile 38 (%84) ve 20 (%44) vitamin D yetersiz/eksik hasta vardı. Her iki periyodda vitamin D yetersizlik/eksiklik ile akım aracılı vazodilatasyon, sTM veya sEPCR arasında bir ilişki yoktu.

Sonuç olarak vitamin D yetersizlik/eksiklik kış aylarında böbrek nakli alıcılarında yaygın olarak gözlenirken yazın bu durum çoğu olguda düzelmektedir. Vitamin D yetersizlik/eksiklik ile endotel işlev bozukluğu arasında bir ilişki ortaya konulamamıştır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.