2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-083
Pankreas Nakli Başarısında Pankreas Naklinin Tipi ve Egzokrin Ağızlaştırma Şekli Ne Kadar Önemlidir? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.13
Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Ayhan DİNÇKAN2, Hasan ALTUNBAŞ3, Ramazan SARI3, Gültekin SÜLEYMANLAR1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Pankreas nakli, Egzokrin drenaj, İmmünosüpresyon

AMAÇ: Çalışmamızda, böbrek nakli sonrası (PAKT) ve böbrek ile eş zamanlı yapılan pankreas nakillerinin (EBPN) ve bu nakillerdeki egzokrin ağızlaştırma yöntemlerinden enterik ve mesane ağızlaştırmanın etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Şubat 2003- Kasım 2009 yılları arasında Merkezimizde pankreas nakli yapılan 44 hasta alındı (EBPN ve PAKT sırasıyla 20- 24 hasta, enterik ve mesane ağızlaştırma sırasıyla 31-13 hasta). Grupların greft-hasta sağkalımları, kan şekeri regülasyon parametreleri ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.

BULGULAR: Greft ve hasta sağkalımı, yeniden ameliyat ve diğer komplikasyon oranlarının pankreas naklinin şekli ve egzokrin ağızlaştırma tipleri açısından benzer, şeker kontrolünün ise EBPN ve enterik formda daha iyi olduğu görülmüştür.

SONUÇ: EBPN ve enterik ağızlaştırma yapılan hastalarda şeker kontrolü daha iyidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.