2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 098-100
Penis Tutulumu ve Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.18
Önder YAVAŞCAN, Tuğçe ÇELİK, Murat ANIL, Belde KASAP DEMİR, Nejat AKSU
S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Henoch-Schönlein purpurası, Penis tutulumu, Çocukluk çağı

Henoch-Schönlein purpurası (HSP), artrit/artralji, gastrointestinal ve genitoüriner sistem tutulumunun eşlik ettiği non-trombositopenik purpura ile karakterize, çocukluk çağının en sık görülen vaskülitidir. Genitoüriner sistem tutulumu olan olgularda penis etkilenmesi oldukça nadirdir. Bu yazıda, HSP tanısı alarak, kısa süreli iyileşme sonrasında penis tutulumu ve artrit bulgularıyla tekrar başvuran dört buçuk yaşındaki bir erkek hasta sunulmak istenmiştir. Prednizolon (ağızdan, 1mg/kg/gün) tedavisi yanında lokal koruma tedavisi ile beş günde tamamen iyileşme sağlanmıştır. Sonuç olarak, penis tutulumu gösteren HSP olgularında, tartışmalı olmakla birlikte, steroid tedavisi uygulanabilir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.