2012, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
Böbrek Nakli Hastalarında Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
DOI 10.5262/tndt.2012.1002.01
Özkan GÜNGÖR, Hüseyin TÖZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Kardiyovasküler risk belirleyicisi, Arter sertliği

Böbrek nakli sonrası dönemde kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm nedenidir. Arter sertliği ölçümü kardiyovasküler hastalıkların önemli bir belirleyicisidir. Böbrek nakli sonrası dönemde arter sertliği; alıcı yaşı, kan basıncı, diyabet, hiperlipidemi, obesite , böbrek işlevleri, immünsuppresif ilaçlar, donör yaşı ve soğuk iskemi süresi gibi faktörlerden etkilenir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.