2012, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 178-180
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastada Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES): Nefrologlar Olarak Ne Kadar Farkındayız?
DOI 10.5262/tndt.2012.1002.13
Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Eyüp KOÇ1, Hadim AKOĞLU1, Serhan Vahit PİŞKİNPAŞA1, Ramazan ÖZTÜRK1, Nihal ÖZKAYAR1, Fatih DEDE1, Lale PAŞAOĞLU2, Ali Rıza ODABAŞ1
1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Posterior reversibl ensefalopati, Kronik böbrek hastalığı, Bilinç kaybı

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle posterior parietal ve oksipital bölgelerde vazojenik ödem ile seyreden ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularının tanısal olduğu, klinik-radyolojik bir antitedir. Altta yatan nedenin tedavisiyle klinik ve radyolojik iyileşme sağlanmakla birlikte, tekrarlayan ve nadiren fatal seyreden olgular bildirilmiştir. Bu yazıda, kronik böbrek hastalığı tanısıyla izlenen ve bilinç kaybı nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında PRES tanısı alan bir olgu eşliğinde literatür gözden geçirilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.