2012, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 211-216
Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.02
Özkan ULUTAŞ, Hülya TAŞKAPAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Vitamin D eksikliği, Kronik böbrek hastalığı, Diyaliz

Vitamin D'nin kalsiyum hemostazının yanı sıra, hücre çoğalması, farklılaşması ve immün sistem üzerine lokal etkileri vardır. Vücutta birçok hücrede vitamin D reseptörü ve 1α hidroksilaz mevcuttur, dolayısıyla 1,25 dihidroksikolekalsiferol lokal sentezlenerek etki gösterir (parakrin etki). Yapılan çalışmalarda kronik vitamin D eksikliğinin hipertansiyon, multiple skleroz, romatoid artrit, kolon, prostat, meme, over kanseri ve tip 1 diyabet riskini arttırdığı gösterilmiştir. Ancak vitamin D yerine koyulmasının ve ilavesinin etkileri ve kardiyometabolik duruma etkileri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastalarında vitamin D (kolekalsiferol) yerine koyulmasının etkilerini inceleyen çalışmalara gerek vardır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.