2013, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
DOI 10.5262/tndt.2013.1001.01
Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Rejeksiyon, Plazmaferez

Klinik pratikte, plazmaferez tedavisi dolaşan immünkompleksler, endotoksinler ve kolesterol içeren lipoproteinler gibi büyük molekül ağırlıklı maddeleri plazmadan temizlemek için kullanılmaktadır. Plazmaferez tedavisi romatoloji, onkoloji, dermatoloji ve nefrolojide belli başlı bazı hastalıkların tedavisinde fayda sağlamaktadır. Son dönem böbrek yetmezliğinin en seçkin tedavi yöntemi böbrek naklidir. Böbrek nakli sonrası dönemde gelişen akut-kronik rejeksiyonlar ve primer böbrek hastalığının nüksü greft sağ kalım süresini kısaltmaktadır. Plazmaferez tedavisi böbrek nakli hastalarında da transplant öncesi ve sonrası dönemde; ABO uyuşmazlığı, yüksek sensitize hastalar, akut-kronik humoral rejeksiyon, tekrarlayan glomerülonefrit ve trombotik mikroanjiyopati durumlarında kullanılabilir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.