1995, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-118
HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSPLANT ÖNCESİ VE SONRASI SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. M. Boran, Dr. T. Kural*, Dr. Ş. Koramaz*, Dr. S. Çetin, Dr. S. Göksel*
1Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi, Hemodializ ve Transplantasyon Ünitesi, ANKARA
2Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, transplantasyon, ekokardiyografi

Hemodiyaliz hastalarında, kardiyak fonksiyonları etkileyen birçok faktör (hipertansiyon, anemi, A-V fistül, hiperparatiroidizm, hiperhidratasyon, elektrolit imbalansı, üremik toksinler) bulunmaktadır. Bu çalışmada böbrek transplantasyonu yapılan 11 hastanın transplant öncesi ve sonrası ekokardiyografik bulguları değerlendirilmiş, elde edilen bulgular 11 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu ile karşılaştı/itmiştir. Hastaların yaşları 24-62 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 39.64 ± 3.92, böbrek greft yaşamı 27.73 ±4.01 aydır (12-49). Ekokardiyografik değerlendirmede transplant öncesi/sonrası sol ventrikül sistol sonu çapı 32.1129.8 mm (p>0.05), sol ventrikül diastol sonu çapı, transplant öncesi/sonrası 48.0147.4 mm (p>0.05) bulunurken, ejeksiyon fraksiyonu, transplant öncesi/sonrası % 64.18 I % 66.27 (p>0.05) olarak değerlendirilmiştir. Bu değerler kontrol grubundaki değerlerle karşdaşlırıldığında anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak hemodializ hastalarının miyokardiyumunda anatomik olarak ciddi, kalıcı değişiklikler gelişmekte ve böbrek transplantasyonu ile bu değişiklikler ortadan kaldırılamamaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.