2013, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 089-094
Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
DOI 10.5262/tndt.2013.1001.13
Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
1Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Konya, Turkey
2Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Eritropoetin, Endotelin, Prostasiklin, Hipertansiyon

AMAÇ: Hemodiyaliz (HD) hastalarında renal aneminin tedavisinde kullanılan rekombinan insan eritropoetin (rHuEPO) tedavisi artmış kan basıncı ile ilişkili bulunmuştur. Plazma endotelin 1 (ET1) konsantrasyonlarının hemodiyaliz hastalarında rHuEPO tedavisi esnasında yükseldiği tespit edilmiştir. Prostasiklin (PGI2) önemli bir vasodilatör madde olup vasküler dirençte azalma ile ilişkili bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarında rHuEPO ile ilişkili hipertansiyonda ET-1 ve PGI2 etkisini araştırmayı hedefledik.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 43 HD hastası (19 kadın, 24 erkek) rastgele olarak gruplara ayrıldı. Grup 1'deki hastalar (n=15), 6-42 ay boyunda her diyaliz seansı sonunda subkutan rHuEPO-α kullanan hastalar, grup 2'deki hastalar (n=15, kontrol grubu) hiç r-huEPO almayan hastalar, ve grup 3'teki hastalar (n=13) 12 hafta boyunca her diyaliz sonrasında subkutan rHuEPO-α kullanan hastalardı. Plazmada ET-1,2 ve 6-keto-PGF1-α ölçüldü.

BULGULAR: Grup 1 ve 2'deki hastalarda tedavi öncesinde ve sonrasında hematokrit, ET-1,2 ve 6-keto-PGF1-α düzeyleri ve sistolik ve diyastolik kan basınçları açısından bir fark saptanmadı. Bununla birlikte, grup 3 hastalarda 12 haftalık rHuEPO tedavisi sonrasında hematokrit, ET-1,2 ve 6-keto-PGF1-α düzeyleri anlamlı düzeyde artmış bulundu.

SONUÇ: Çalışmamızda, HD hastalarında 12 haftalık rHu-EPO tedavisi ile ET-1.2 ve 6-keto-PGF1- α'nın anlamlı olarak arttığını saptadık.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.