2013, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 114-116
Eşzamanlı Kalp ve Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastanın İlk Altı Aylık Takibi
DOI 10.5262/tndt.2013.1001.18
Rezzan ATAMAN1, Meriç ORUÇ1, Kamil SERDENGEÇTİ1, Salih PEKMEZCİ2, Metin KAPAN2, Mehmet ELİÇEVİK3, Gökhan İPEK4, Suat Nail ÖMEROĞLU4, Deniz GÖKSEDEF4, Abdülkadir ÜNSAL5, Yener KOÇ5, Barış DÖNER5
1İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eşzamanlı kalp-böbrek nakli, Kalp yetmezliği, Böbrek yetmezliği

Eşzamanlı kalp-böbrek nakli, son dönem kalp yetmezliğine eşlik eden ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olgularında kabul gören bir tedavi şeklidir. Ancak uzun dönem sonuçları ile ilgili literatürde net bir görüş birliği yoktur. Biz de bu yazıda, iskemik kalp hastalığına sekonder kalp yetmezliği ve primeri bilinmeyen böbrek yetmezliği tanılarıyla takip edilen ve ülkemizde ikinci kez aynı donörden başarılı bir şekilde eşzamanlı kalp-böbrek nakli yapılan 36 yaşındaki erkek hastamızı ve postoperatif 6 aylık takibini sunduk.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.