2013, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 231-233
Böbrek Nakli Sonrası İdrar Sondasının Ucuna Girmiş Double-J Stentin Sonda ile Birlikte Çekilmesi: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2013.1002.20
Ahmet Burak ÇİFTCİ1, Fahri YETİŞİR1, Mehmet TOKAÇ1, Alper Bilal ÖZKARDEŞ1, Mehmet Deniz AYLI2, Mehmet KILIÇ1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Double-j kateter çekilmesi, Komplikasyon, Mesane sondası, Böbrek nakli

Son dönem böbrek yetmezliğinin günümüzde en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir. Böbrek nakli yapılan hastalarda double-j üreteral kateterler, üreteral kaçağı önlemek ve obstrüksiyon riskini azaltmak amacıyla pek çok merkezde kullanılmaktadır. Ancak double-j kateterlerin üriner enfeksiyon, obstrüksiyon, kateter enkrusitasyonu, perforasyon, migrasyon gibi bilinen pek çok komplikasyonu mevcuttur. Bu komplikasyonlara rağmen üroloji pratiğinde çok sık kullanılmaktadır. Nakil cerrahları arasında ise rutin kullanımları ile ilgili halen tartışmalar mevcuttur.

Bu olgu ile böbrek nakli yapılan bir hastada double-j kateterin distal ucunun, mesanedeki sondanın ucuna istenmeden girdiği ve bu olay neticesinde double-j kateterin postoperatif erken dönemde sonda ile birlikte dışarı çekilmesi sunulmuştur. 26 cm’lik uzun double-j kateterin mesane tarafının kesilerek kullanılmasının bu komplikasyonun oluşmasında önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak böbrek nakli yapılan hastalarda hasta için uygun boyutta bir double-j kateterin seçilip, kesilmeden ve kateterin “j” formasyonunun bozulmadan kullanımının bu tür komplikasyonların oluşmasını azaltacağı kanaatindeyiz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.