2013, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 313-315
Çocuk Hastada IgA Nefropatisi ve Psöriasis
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.25
Kibriya FİDAN1, Anıl ER2, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Erdem VARGÖL3, Leyla MEMİŞ3, Oğuz SÖYLEMEZOĞLU1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hematüri, IgA Nefropatisi, Psöriasis, Çocuk

IgA nefropatisi (IgAN) primer glomerulonefrit nedenlerinin başında gelir. Ağrısız makroskobik hematüri çocuklarda sık görülür ve genellikle üst solunum yolu ve/veya sindirim sistemi enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. IgA1 molekülünün farklı karbonhidrat yan zincirleri, IgAN’nin patogenezinde önemli rol oynamaktadır. IgAN’nin kesin tanısı renal biyopsi gerektirmektedir. Psöriasis epidermal farklılaşma ve proliferasyon ile giden çocukluk çağının sık görülen kronik deri hastalığıdır. Literatürde sadece erişkin hastalarda, IgAN ve psöriasis hastalığı birlikteliği bildirilmiştir. Biz bu yazıda hematüri semptomu ile izlenip IgAN tanısı alan ve psöriasis geliştiren bir pediatrik olgu sunduk.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.