2014, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-069
Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2014.1001.14
Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Department of Nephrology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Uzun dönem hemodiyaliz, Hipotansiyon, Otonomik disfonksiyon, Böbrek nakli, Kan basıncı

Kronik diyaliz hipotansiyonu iki diyaliz arasındaki dönemde sistolik kan basıncı düşüklüğü (<100 mmHg) olarak tanımlanmaktadır. Diyaliz öncesi düşük sistolik kan basıncı varlığı (tipik olarak 110 mmHg’nın altı) artmış mortalite ile anlamlı ilişkilidir. Böbrek nakli yaşam kalitesini ve sağ kalımı iyileştirdiği için son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) tedavisinde tercih edilen böbrek yerine koyma modelidir. Bu yazıda böbrek nakli sonrası kan basıncının normale geldiği hipotansiyonu olan uzun dönem hemodiyaliz (HD) hastası sunulmuştur. 39 yaşında erkek hastaya kadaverik böbrek nakli yapıldı. Hasta 23 yıldır HD’e girmekte idi. Kronik hipotansiyon 8 senedir devam etmekteydi. Kan basıncı diyaliz öncesi 70/50 mmHg, diyaliz sonrası ise 60/40 mm Hg civarında seyretmekteydi. Böbrek nakli sonrası erken dönemde aralıklı dopamin infüzyonu ile kan basıncının 110/70 mm Hg’nın üstünde olması sağlandı. Hipotansiyon 24 gün sonra düzeldi ve dopamin infüzyonu kesildi. Uzun dönem HD tedavisi alan hastalarda birçok farklı neden kronik hipotansiyona neden olabilir. Bu hastalarda böbrek nakli hipotansiyonu düzelterek hastanın sağkalım ve yaşam kalitesini düzeltebilir. Bu nedenle kronik hipotansiyonu olan SDBY hastalarında böbrek naklinden kaçınılmamalıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.