2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-173
Arteriovenous Fistulas Made in Pediatric Haemodialysis Patients Arteriovenous Fistulas Made in Pediatric Haemodialysis Patients
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.03
Ömer ULULAR1 Kanat ÖZIŞIK1, Zeki TEMİZTÜRK1, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL2, Özlem ERDOĞAN2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Keywords: Arteriovenous fistula, Haemodialysis, Pediatric, Microsurgery

PURPOSE: The aim of this study was to evaluate the rate of patency of A-V fistulas created by a single surgeon with microsurgery in childhood hemodialysis patients.

MATERIAL and METHODS: The age, gender, complications and time of patency were examined in children whose A-V fistula created with microsurgery between February 2001 and December 2009.

RESULTS: In this study, 27 of 47 patients were male and the other 20 patients were female, with a mean age 10±3 years. A total of 62 fistulae were performed on 47 patients. A second fistula was created in 13 patients and a third fistula was created in only 1 patient. Embolectomy was carried out in 2 patients in the short term due to occlusion and the patency of the fistula continued. Six fistulae (9.7%) never functioned while 56 fistulae (90.3%) functioned but 9 (15%) became occluded after a while and needed a second fistula creation. The mean function time of the fistulae was 9±16 months. A significant correlation was found between the A-V fistula function time and the age of the patients (p<0.05).

CONCLUSİONS: Microsurgery can increase the function time of A-V fistulae in childhood hemodialyis patients.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.